Công ty TNNH I.B.O International (Việt Nam)

Lô MF5, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Tel: 02723817595

Email: ibo.vietnam@ibovn.vn

Website: ibovn.com.vn