Công ty I.B.O INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Năm 2016 Công ty TNHH I.B.O International (Việt Nam) với 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập với sứ mệnh “Trách nhiệm- An toan- Vệ sinh- Chất lượng- Hi...
Xem chi tiết