BÁNH NĂNG LƯỢNG HEMALI (HƯƠNG VỊ KHOAI MÔN)

Trọng lượng tịnh:160g Quy cách: 160gx20 Túi Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Bánh năng lượng Hemali (hương vị trứng sữa)

Trọng lượng tịnh:160g Quy cách: 160gx20 Bao Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

BÁNH QUY HÌNH XƯƠNG I.B.O (HƯƠNG VỊ SỮA)

Trọng lượng tịnh:120g Quy cách: 120gx20 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Bánh Quy Hình Xương I.b.o (Hương vị đường đen)

Trọng lượng tịnh:120g Quy cách: 120gx20 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG I.B.O (HƯƠNG VỊ RAU TỔNG HỢP) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG I.B.O (HƯƠNG VỊ sữa) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG I.B.O (HƯƠNG VỊ PUDDING) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG HEMALI (HƯƠNG VỊ RAU CỦ) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG HEMALI (HƯƠNG VỊ SỮA) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

Bánh trứng Hemali (Hương vị Pudding) - 4 túi liền

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG HEMALI (HƯƠNG VỊ SỮA) - Hũ Vuông

Trọng lượng tịnh:130g Quy cách: 130x24 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG HEMALI (HƯƠNG VỊ TRÁI CÂY) - Hũ vuông

Trọng lượng tịnh:130g Quy cách: 130x24 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết