Bánh Trứng I.B.O (Hương Vị Sữa)

Trọng lượng tịnh:130g Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Bánh Trứng I.B.O (Hương Vị Rau Tổng Hợp)

Trọng lượng tịnh:130g Quy cách: 130x24 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Bánh Trứng Hemali (Hương vị sữa)

Trọng lượng tịnh:130g Quy cách: 130x24 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

Bánh Trứng I.B.O (Hương vị sữa)- Hũ Vuông

Trọng lượng tịnh:130g Quy cách: 130x24 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG I.B.O (HƯƠNG VỊ RAU TỔNG HỢP) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG I.B.O (HƯƠNG VỊ ĐÀO) - Hũ Vuông

Trọng lượng tịnh:130g Quy cách: 130x24 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG I.B.O (HƯƠNG VỊ sữa) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG I.B.O (HƯƠNG VỊ PUDDING) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG HEMALI (HƯƠNG VỊ RAU CỦ) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG HEMALI (HƯƠNG VỊ SỮA) - 4 TÚI LIỀN

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

Bánh trứng Hemali (Hương vị Pudding) - 4 túi liền

Trọng lượng tịnh:20g Quy cách: 20g*4*24 dây Hạn sử dụng: 12 tháng Xuất xứ : Việt Nam
Xem chi tiết

BÁNH TRỨNG HEMALI (HƯƠNG VỊ SỮA) - Hũ Vuông

Trọng lượng tịnh:130g Quy cách: 130x24 hũ Xuất xứ : Việt Nam Hạn sử dụng: 12 tháng
Xem chi tiết